Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 20-22

Regionfullmäktige 25 november 2014

20. Yttrande över motion av Daniel Rondslätt (SD) om Torpabron och E45

Daniel Rondslätt (SD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om Torpabron och E45. Motionären framhäver att det finns en särskilt hög olycksrisk på Torpabron där E45 sammanstrålar med lokalvägen och föreslår att Västra Götalandsregionen uppmanar Trafikverket att genomföra en enklare lösning för att frånskilja lokalvägen från E45.

Regionstyrelsen har tidigare påtalat behoven på E45, inklusive Torpabron, för Trafikverket och regionfullmäktige beslutade därför att anse att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag

21. Anmälan av inkomna motioner

Följande motioner mottogs för beredning av regionstyrelsen:

Heikki Klaavuniemi (SD) om inrättande av sjukhusberedning

Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkare sanmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare

Heikki Klaavuniemi (SD) om sprututbytesprogram

Eva Olofsson med flera (V) om ökad subvention av preventivmedel

Eva Olofsson med flera (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz med flera (SD) om att regionen ska sluta med könsstympning av pojkar som görs av andra än medicinska skäl.

22. Anmälningsärende

Program
18 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014