Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om inrättande av diagnostiskt centrum

Regionfullmäktige 25 november 2014

18. Yttrande över motion av Marith Hesse (M) och Annika Tännström (M) om inrättande av diagnostiskt centrum

Moderaterna Marith Hesse och Annika Tännström föreslår i en motion att regionstyrelsen ska inrätta ett diagnostiskt center som, efter remiss från primärvården, kan erbjuda kortast möjliga väntetider för utredning av cancer. 

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att skapa diagnostiska centrum och utreda verksamhetens uppdrag, organisatoriska placering och finansiering.

Beslut enligt förslag

Program
16 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014