Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mindre justeringar av politiska organisationen

Regionfullmäktige 25 november 2014

Regionfullmäktige beslutade om ett par mindre justeringar av den politiska organisationen, bland annat att hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium ska ha ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt att regionstyrelsens utskott ska ha sju ledamöter och fem ersättare. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag. Beslutet avgjordes genom votering med 133 röster för regionstyrelsens förslag och 14 för Sverigedemokraternas förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Beslut enligt förslag

Votering

Program
13 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014