Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport augusti 2014

Regionfullmäktige 25 november 2014

4. Betydligt bättre än väntat – delårsrapport för Västra Götalandsregionen

Prognostiserat nollresultat för Västra Götalandsregionen 2014 och betydligt bättre augustiresultat än väntat. Prognosen görs i delårsrapporten som nu redovisats för regionfullmäktige. Resultaten (som tros bli noll) är en stor förbättring jämfört med den underbalanserade budgeten. Flera verksamheter har under årets första åtta månader bättrat på sina resultat men arbetet med att rätta till underskotten i ekonomin måste fortsätta inte minst inom sjukvården.Regionfullmäktige godkände rapporten. Fullmäktige fattade även en rad följdbeslut som berör verksamheterna med anledning av rapporten. För beslutssatserna se vidare i handlingarna.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Beslut enligt förslag

Program
8 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014