Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Fråga från Ann-Christine Andersson (S) till ordföranden för Sahlgrenska universitetssjukhuset om handlingsplan om att säkra mammografin vid SU.

Fråga från Christer Ahlén (S) till ordförande i beredningen för hållbar utveckling (BHU) om kommunernas roll i klimat- och miljöpolitiken.

Fråga från Kerstin Brunnström (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg om regionens medverkan i bildande av familjecentraler i Göteborg.

Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordförande i kollektivtrafiknämnden om sommarlovskort för ungdomar.

Fråga från Eva Olofsson (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om neurologipatienter.

Fråga från Eva Olofsson (V) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen om långa köer till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Frågestund Christer Ahlén Eva Olofsson Jan Alexandersson Kerstin Brunnström Ann-Christine Andersson

Program
4 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige