Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om räntefri delbetalning för tandvård

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder möjligheten att ha räntefri delbetalning av tandvård. Motionen berör tandvården för vuxna.

Motionen har skickats på remiss till norra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdstyrelsen. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden gör inget ställningstagande då redovisade förslag om tandvård berör vuxna.

Tandvårdstyrelsen föreslår att motionen ska avslås då de föreslagna subventionerna rubbar konkurrensneutraliteten och skapar otydlighet mellan offentliga och privata utförare. Koncernkontoret menar dock att det står fritt för VGR att själv bestämma över hur patienterna ska ha möjlighet att betala sin tandvård.

Koncernkontoret har efter regionstyrelsens beslut om återremittering den 10 mars 2017 berett ärendet ytterligare. Efter en samlad bedömning föreslås att motionen bifalls.

Regionfullmäktige föreslås bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska utreda och vidta åtgärder för att säkerhetsställa att det finns möjlighet till räntefri delbetalning av tandvård.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet Tandvård Jessica Wetterling Lars-Erik Hansson

Program
23 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige