Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om överfallslarm för personal inom vården

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna och SD kvinnor, yrkar i en motion att all personal som arbetar på utsatta avdelningar/arbetsplatser inom vården  ska kunna erhålla ett överfallslarm vid upplevd känsla av otrygghet under arbetstid.

Motionären hänvisar till att säkerheten för personal i verksamheter på sjukhus och mottagningar varierar och ser ett behov av trygghetsåtgärd genom ett överfallslarm.

Mot bakgrund av remissvaren och med hänvisning till redan genomförda och pågående insatser föreslår regionstyrelsen regionfullmäktige att motionen är besvarad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har exempelvis installerat övergripande överfallslarm. Inom Närhälsan pågår ett arbete med en ny version av ett assistanslarm, som genomförs i samarbete med Folktandvården.

Beslut: enligt förslagSD reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Caroline Nordengrip Personal

Program
25 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige