Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om sommarparkeringstillstånd för vårdpersonal

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Anders Strand (SD) med flera föreslår i en motion att personalen på regionens sjukhus, som är beroende av bil, ska få avgiftsfri parkering under den period som Västtrafik har sommartidtabell, det vill säga del av juni, juli och augusti.

Västra Götalandsregionens (VGR) principer för personalparkeringar är att den ska vara självfinansierad.  Avgifterna för parkeringstillstånd för personalen tas ut för att finansiera den löpande driften, som till exempel snöröjning, sopning/sandning och bevakning av parkeringar.

Motionen strider mot principen att parkeringsverksamheten ska vara självfinansierad. Den ekonomiska påverkan av att genomföra förslaget skulle vara betydande. Ett genomförande skulle innebära ett intäktsbortfall på cirka 4,4 miljoner kronor per år.

Avgiftsfri parkering kan dessutom förmånsbeskattas. VGR har som mål att resornas miljöbelastning ska minska och att andelen resor som sker med kollektivtrafik ska öka. Avgiftsfri parkering under sommaren motverkar målet.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Personal Anders Strand

Program
32 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige