Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att etablera folktandvården på familjecentraler

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Lena Hult (S) med flera föreslår i en motion att folktandvården ska ges förutsättningar att etableras på fler familjecentraler.

Samtliga remissinstanser bedömer att det redan finns förutsättningar för folktandvården att etableras på familjecentraler.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslagS reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Tandvård Lena Hult

Program
29 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige