Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att införa EVI-modellen i Västra Götalandsregionen.

Motion av Ralf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) om säkerheten på våra akutmottagningar och vårdplatser.

Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Matz Dovstrand Ralf Dahlgren

Program
38 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige