Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ersättningssystem för närsjukvårdsteam

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Koncernkontoret har sedan 2017 arbetat med att ta fram ett förslag till ersättningsmodell för Närsjukvårdsteamen. I enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut i maj 2017 föreslås ersättningen om 50 miljoner kronor flyttas från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till att ingå i resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Arbetet har syftat till att ta fram en ersättning som stimulerar att erbjuda närsjukvårdsteam i hemmet och därmed undvika sjukhusvård. På så vis förväntas en effektivisering på sikt genom att det skapas ett större värde för de tillgängliga resurserna för akutsjukhusen. Arbetet genomförs inom ramen för utveckling av den nära vården i omställningen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att införa ersättningssystemet för närsjukvårdsteam från och med 2019. Regionfullmäktige föreslås också bemyndiga regionstyrelsen att besluta om tekniska justeringar till följd av ändrat ersättningssystem för mobil närvård.

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Angereds närsjukhus får i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om att införa ersättningssystem för mobila närsjukvårdsteam.

Beslut: enligt förslag

Program
21 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige