Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta ett regionalt barnrättsforum

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Motionärerna Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett regionalt barnrättsforum inom ramen för kommittén för mänskliga rättigheters uppdrag. Tanken är att arbetet med att tillgodose barnets mänskliga rättigheter stärks ytterligare.

Kommittén för mänskliga rättigheter ställer sig positiv till intentionerna i motionen, men anser att intentionerna redan ingår i det ordinarie uppdraget och konstaterar därför att motionen ska avslås.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslagS reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Karin Engdal Lena Hult

Program
28 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige