Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om fossilfritt förnybart flygbränsle

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Anders Strand (SD) föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt med målsättning att få nya fossilfria lösningar och en hållbar produktion av fossilfritt förnybart flygbränsle i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till regionutvecklingsnämnden som lyfter att nämnden redan idag har möjlighet att stödja idéer om att utveckla flygbränslet genom handlingsprogrammet för hållbara transporter 2017-2020 och handlingsprogrammet för energi och bioinnovation 2017-2020. Initiativ för utveckling bör komma från branschen eller projektarenor knutna till branschen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag 

Motion Sverigedemokraterna Anders Strand

Program
37 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige