Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Inga-Maj Krüger (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om hedersrelaterat våld. (09:35)

Heikki Klaavuniemi (SD) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om Vårdöverenskommelse 2020. (09:38)

Kerstin Joelsson Wallsby (V) frågar psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C), om hemlöshet och psykisk sjukdom. (09:44)

Eva Olofsson (V) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om att återbetalning av 2019 års underskott. (09:48)

Helén Eliasson (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om verksamheten vid Skene lasarett. (09:56)

Håkan Lösnitz (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Linbanan i Göteborg. (10:03)

Michel Melby (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om bifallen motion om cochleaimplantat. (10:08)

Frågestund Håkan Lösnitz Eva Olofsson Heikki Klaavuniemi Helén Eliasson Inga-Maj Krüger Michael Melby Kerstin Joelsson-Wallsby

Program
3 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige