Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Motion av Carina Örgård (V ) om brukarstyrd inläggning vid svåra självskadebeteenden

Motion av Carina Örgård (V) och Birgit Lövkvist (V) om riktade insatser till ungdomar i särskilt utsatt situation och därmed ökad riskzon för beroendeproblematik

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om demokrati i Västra Götalandsregionen

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) om införande av Det Grå Arkivet.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att utveckla folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om förhindra IS-terroristers återvändande

Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att införa riktlinje för rektusdiastaspatienter

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst

Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av tjänstemannaorganisationen

Motion av Mariette Risberg (D) med flera om ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas

Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Håkan Lösnitz Carina Örgård Heikki Klaavuniemi Helen Granbom Angerheim Rose-Marie Antonsson Birgit Lövkvist Inga-Maj Krüger Inkomna motioner Martin Johansson Mariette Risberg Demokraterna

Program
28 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige