NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om allvarliga och smärtsamma sjukdomar som drabbar andra än män

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Carina Örgård (V) om allvarliga och smärtsamma sjukdomar som drabbar andra än män.

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård

Program
4 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige