Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av finanspolicy för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Västra Götalandsregionen (VGR) har två dokument som anger ramar och riktlinjer för VGR:s finansverksamhet samt kapitalförvaltningen av VGR:s anknutna stiftelser. Koncernkontoret ser över dessa dokument årligen och lämnar förslag till uppdateringar vid behov.

Översynen för 2019 har medfört förslag till förändringar i de båda dokumenten, det mest omfattande gäller skrivelser kring skuldförvaltning. Anledningen till dessa skrivelser är utökade planer på extern finansiering, vilket ställer nya krav på skuldförvaltningen. I övrigt har skrivningen kring hållbarhet i placeringsverksamheten uppdaterats, beskrivning kring rapportering har lagts till och redaktionella förändringar har gjorts för att få bättre struktur i dokumenten.

Med anledning av utvecklingen på marknaden gällande betalningsmedel och för att anpassa strukturen till VGR:s styrande dokument, har en riktlinje skrivits som gäller in- och utbetalningar. Riktlinjen ersätter tidigare skrivningar i riktlinjer för kontokort och inköpskort samt policy för fordringar och inkasso. Föreslagen riktlinje kopplas till finanspolicyn i VGR.

Regionfullmäktige beslutar att Finanspolicy för VGR upphör att gälla och att Finanspolicy för VGR daterad 2019-06-25 fastställs. Dessutom beslutas att Policy för fordringar och inkasso samt högkostnadsskydd och frikort i VGR upphör att gälla.

Beslut: enligt förslag

Program
12 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige