NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om den skenande byråkratin

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Bijan Zainali (S) om den skenande byråkratin.

Socialdemokraterna Interpellation Bijan Zainali

Program
7 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige