NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om förutsättningarna att nå målet om att öka det hållbara resandet i hela V.G

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Alex Bergström (S) om förutsättningarna att nå målet om

att öka det hållbara resandet i hela Västra Götaland.

Socialdemokraterna Interpellation Alex Bergström

Program
6 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige