Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Borgensåtagande för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Nordiska akvarellmuseet behöver renovera byggnaden och vissa tekniska system. För att klara kostnaden behöver museet låna pengar. Västra Götalandsregionen (VGR) är museets huvudfinansiär och har redan idag en borgen som säkerhet för museets lån. Museet ber om en utökad borgen om fem miljoner kronor och en tillfällig borgensram för införselmoms.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ingår en borgen till förmån för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet om ytterligare fem miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen kan vid behov utfärda en borgen som säkerhet till Tullverket för införselmoms om maximalt 25 miljoner kronor per tillfälle till 2029-12-31 och en maximal löptid om ett år per utfärdande.

Beslut: enligt förslag

Program
10 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige