Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

2. Frågestund (kl 09.35) Det har kommit in sju frågor till dagens frågestund.

1. Lars-Erik Hansson (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om väntetider inom bröstcancervården.

2. Can Altintasli (V) frågar ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Johan Fält (M) om kommunikation och vaccinering.

3. Magnus Harjapää (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om Skövde flygplats.

4. Håkan Lösnitz (SD) frågar Peter Hermansson (M), ordförande i styrelsen för Västtrafik AB, om kontrollanter i kollektivtrafiken.

5. Ann-Christine Andersson (S) frågar hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) om vaccination mot bältros hos äldre.

6. Evalena Öman (V) frågar ordförande i fastighetsnämnden Susanna Cassberg (M) om beredskap för översvämningar och skogsbränder.

7. Carina Örgård (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gustaf Josefson (M) om resurser till substitutionsbehandlingen.

Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Håkan Lösnitz Carina Örgård Lars-Erik Hansson Can Altintasli Magnus Harjapää Moderaterna Jonas Andersson Liberalerna Peter Hermansson Johnny Magnusson Johan Fält Gustaf Josefson Eva-Lena Öman Susanna Cassberg

Program
2 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige