Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 32-34

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

32. Anmälan av inkomna motioner (kl 19:31)

Tre motioner har kommit in till dagens sammanträde:

Motion av Janette Olsson (S) med flera om anonymt stöd via nätet vid cannabisanvändning.

Motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om regionens framtida hälso- och sjukvård och dess ekonomi.

Motion av Kerstin Joelsson Wallsby (V) med flera om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

33. Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit till dagens sammanträde.

34. Valärenden, valberedningens förslag till val

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

Motion Kollektivtrafik Marianne Berntsson Demokraterna Semester

Program
25 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige