Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

21. Motion av Johanna Johansson (SD) om dubbelförskrivning av hjälpmedel till barn och unga (kl 15:56)

Johanna Johansson (SD) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att dubbla hjälpmedel ska kunna förskrivas om behov av hjälpmedel finns i både hemmet och förskola/skola.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Johanna Johansson Hjälpmedel Barn och unga

Program
15 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige