Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om granskning av regionalt stöd ...

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

20. Motion av Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) om granskning av användningen av regionalt stöd och offentlig finansiering (kl 15:44)

Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) uppmärksammar i en motion till regionfullmäktige att det i Västra Götalandsregionen finns en omfattande tilldelning av ekonomiskt stöd och resurser till civila samhället och privat verksamhet. Motionärerna föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att samordning och återrapportering av kontroll- och säkerhetsverksamheten sker i samband med årsredovisningen. Syftet är att säkerställa att skattemedel används på de sätt de är avsedda för.

Beslut:

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att en samordning och återrapportering av kontroll- och säkerhetsverksamheten sker till regionstyrelsen och regionfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Motion Socialdemokraterna Bijan Zainali Louise Åsenfors Ekonomi Granskning

Program
14 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige