Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

M. att slå samman förvalt. naturbruk och folkhögsk.

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

23. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) om att slå samman förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna (kl 16:21)

Håkan Lösnitz (SD) och Anders Strand (SD) har i en motion föreslagit en utredning av konsekvenserna av en sammanslagning av förvaltningarna för naturbruk och folkhögskolorna. Regionutvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och naturbruksstyrelsen har fått motionen på remiss. Alla tre remissinstanser hänvisar till pågående samverkan.

Beslut:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Naturbruk Håkan Lösnitz Anders Strand Folkhögskola Naturbruksgymnasium

Program
17 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige