Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om Lysekilsbanans framtid

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

28. Motion av Jan Alexandersson (V) med flera om Lysekilsbanans framtid (kl 18:53)

Jan Alexandersson, Kerstin Joelsson-Wallsby, Jesper Johansson och Louise Jeppsson samtliga (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra en utredning med syfte att utreda förutsättningarna för fortsatt gods- och persontrafik på Lysekilsbanan.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Vänsterpartiet Jan Alexandersson Lysekilsbanan

Program
22 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige