Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 15-18

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

15. Försäljning del av fastigheten Borås Fristad Hed 1:4 samt del av fastigheterna Borås Arta 1:4 och 1:16

16. Förvärv av fastigheten Tanum Vitlycke 1:6

17. Ansvarsfrihet 2020 för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Stiftelsen Stenebyskolan och Stiftelsen Simmersröds barnhus

18. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling, samt information om kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Försäljning Ansvarsfrihet Förvärv

Program
12 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige