Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om regional samverkan

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

22. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) om regional samverkan (kl 16:11)

Heikki Klaavuniemi (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till ett utökat samarbete med andra regioner.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Magnus Harjapää

Program
16 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige