Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

ip rekrytering av Personal som inte diskriminerar?

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

Interpellation av Can Altintasli (V) om hur rekryterar vi så att vi får

personal som inte diskriminerar?

Interpellation Personal Can Altintasli Likabehandling

Program
4 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige