NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

M inrättande av digital kunskapscentr. för äldrevård.

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

27. Motion av Ulla Nathorst-Westfelt (D) med flera om inrättande av digitalt kunskapscentrum för äldrevården (kl 18:47)

I en motion anmäld till regionfullmäktige har Ulla Nathorst-Westfelt (D), Marianne Berntsson (D), Mariette Risberg (D) och Martin Wannholt (D) föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar ett digitalt kunskapscentrum för äldrehälsovård som kan bistå alla vårdcentraler med samlad kunskap, råd och erfarenhet.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Demokraterna Äldrevård Ulla Nathorst Westfelt Digitalisering

Program
21 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige