Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

ip om statsbidrag till förlossningsvården

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om interpellation om statsbidrag till förlossningsvården

Interpellation Cecilia Dalman Eek Förlossningsvård

Program
5 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige