Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Utdelning av årets kulturpris

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige

Västra Götalandsregionen delar ut kulturpris och lyfter fram en framstående insats i kulturlivet inom ett område som regionen särskilt vill uppmärksamma.

Årets mottagare är Eva Hild som är en av Sveriges mest välkända och prisade skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer finns på torg och museer och i privata samlingar över hela världen. Idag tilldelas hon Västra Götalandsregionens kulturpris.

– Stipendiet är oväntat och en välkommen uppskattning! Nu får jag möjlighet att utforska nya vägar i mitt konstnärskap, säger Eva Hild.

Hon beskriver själv sina skulpturer som ett uttryck för hennes inre rum. Inte sällan är känslorna motstridiga och konfliktfyllda.

– Jag försöker undvika att hamna i det alltför harmoniska, säger Eva. Skulpturerna gestaltar min inre berättelse. De kommunicerar kontraster och en dubbelhet – närvaro och frånvaro, luft och materia, styrka och skörhet.

Kultur Kulturpriset

Program
7 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2021

Teckenspråkstolkad 21 september 2021 Regionfullmäktige