Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 15 april 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
2 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014