Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta en vårdportal för unga

Regionfullmäktige 15 april 2014

21. Motion om vårdportal för unga besvarad

I en motion föreslår Monica Selin (KD) att regionstyrelsen ska ta fram en vårdportal för unga på nätet. De idéer och intentioner som motionen ger uttryck för finns bland annat i de etablerade webbplatserna 1177 Vårdguiden och UMO.se och därför beslutade region fullmäktige att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag.

Program
21 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014