Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner och årsredovisn. för pat.nämndsverk.

Regionfullmäktige 15 april 2014

7. Bokslutsdispositioner 2013

Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition och att Västra Götalandsregionen ger Västtrafik ett villkorat aktieägartillskott på närmare 32 miljoner kronor.

Beslut: Enligt förslag.

8. Årsredovisning 2013 för patientnämndsverksamheten

Patientnämnderna har överlämnat årsredovisning för 2013. Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

Beslut: Enligt förslag.

Program
11 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014