Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kontinuerlig kompetensutveckling av all personal

Regionfullmäktige 15 april 2014

20. Bifall till motion om kompetensutveckling av personal

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling för all personal. Hon anser att det behövs ett system som kan hantera kontinuerlig kompetensutveckling i relation till verksamheternas uppdrag och arbetsuppgifter. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Beslut: Enligt förslag.

Program
20 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014