Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Riktlinjer och årsredovisning

Regionfullmäktige 15 april 2014

5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv

Från och med 2013 kan regioner, landsting och kommuner under vissa förutsättningar skapa och använda en resultatutjämningsreserv för att kunna möta effekterna av konjunkturvariationer. Hanteringen av en sådan reserv måste beslutas av regionfullmäktige.

Rullmäktige beslutade att godkänna förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv och att riktlinjerna ska omarbetas i samband med varje ny mandatperiod.

Beslut: Enligt förslag

6. Årsredovisning 2013

Regionkansliet har tillsammans med sekretariaten inom område tillväxt och utveckling upprättat årsredovisning för 2013. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål, bokslutsdokument och noter samt miljöredovisning och säkerhetsredovisning.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen 2013 samt att regionfullmäktige att avsätter 374 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen den 25 mars.

Beslut: Enligt förslag

Program
10 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014