Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 23-26

Regionfullmäktige 15 april 2014

23. Anmälan av inkomna motioner

Ledamöterna lämnade in 3 motioner med rubrikerna

Utreda undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter.

Lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn.

Vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa.

24. Anmälningsärenden

25. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

26. Eventuellt fortsättning interpellationer

Jonas Andersson (FP) om prioriteringar i regionens hälso- och sjukvård

Program
23 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014