Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Prislista för tandvård

Regionfullmäktige 15 april 2014

9. Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista förtandvård

Ärendet återremitterades. Beslutet avgjordes genom votering efter yrkande om återremiss. 73 ledamöter röstade för att ärendet skulle avgöras vid sammantrödet 75 röstade för återremiss. För att återremittera ett ärende krävs att 1/3 eller 49 av ledamöterna röstar för återremiss.

Beslut: Ärendet återremitterades. Votering

Program
12 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014