Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 10-11

Regionfullmäktige 15 april 2014

10. Regionfullmäktiges uppdrag 2013

I budget för 2013 fastställde regionfullmäktige olika uppdrag till styrelser och nämnder. En redovisning över uppdragens genomförande har nu överlämnats. Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

Beslut: Enligt förslag.

11. Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar

Utifrån förändringar i kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling har regionkansliet tagit fram förslag till ändringar av bolagspolicyn och bolagsordningarna för Västra Götalandsregionens bolag.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna ändringarna bolagspolicyn och i bolagsordningarna för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB. Fullmäktige beslutade även att ett eventuellt tillägg i regionstyrelsens reglemente ska behandlas samtidigt som samtliga nämnders reglementen ses över i anslutning till nästa mandatperiod.

Beslut: Enligt förslag.

Program
13 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014