Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Utdelning av miljöstipendier 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014

Mindre matsvinn och mer ekologisk mat och minskade fossila utsläpp från bilar, byggnader och tvätteri. Det är miljöinsatser från Västra Götalandsregionens verksamheter som belönats med organisationens interna miljöstipendium.

Anställda som gjort något extra för miljön inom Västra Götalandsregionens verksamheter tilldelades i samband med regionfullmäktiges sammanträde 10 000 kronor vardera av stipendiesumman på totalt 50 000 kronor. Totalt var tretton personer eller verksamheter nominerade.  

Syftet med stipendiet är att lyfta fram värdefulla miljöinsatser från medarbetarna och att sprida goda exempel och kunskap för att inspirera andra.  

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendiater 2014

Kristina Sjöholm, Kungälvs sjukhus, Regionservice 

Kristina Sjöholm, Kungälvs sjukhus, Regionservice, får stipendiet för sitt långvariga engagemang för mat och miljö. Kristina har på eget initiativ ordnat utbildning och både föregått och bidragit till utformningen av Västra Götalandsregionens pågående projekt för minskat matsvinn, integrerat med hänsyn till patienternas näringsbehov.

Sedan många år har hon också varit pådrivande för mer ekologiska livsmedel både i hela Västra Götaland och inom Västra Götalandsregionen.

Produktionskök och restauranger, Regionservice

Produktionskök och restauranger på Regionservice får miljöstipendiet för att man har ökat sin andel ekologisk mat från 16-25 % på bara ett år (2013), och inom budget. Man har uppnått detta tillsammans genom att arbeta gränsöverskridande med miljöfunktion, menyplanerare och inköpare för att inspirera och förändra inköp och menyer.

För att underlätta för köken togs en rekommendationslista fram för ekologiska val utifrån bästa miljönytta och pris.

Tvätteriet Alingsås, Regionservice 

Tvätteriet Alingsås, även detta inom Regionservice, får miljöstipendiet 2014 för att man har konverterat tvätteriets panna till pelletseldning istället för gasol. Varje år hanterar man cirka 10 000 ton tvätt. Varje kilo tvätt kräver 2 kWh energi. Nu reduceras mängden fossil koldioxid med drygt 4 000 ton per år och minskar utsläppen av kväveoxider med ett ton per år.  

Miljöledningsgruppen, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Miljöledningsgruppen, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, får miljöstipendiet för att man minskat sin tjänstebilsanvändning med 30 % sedan 2008.

Det har man gjort genom en systematisk kartläggning av resandet, sett i förhållande till verksamheternas behov, kostnader och miljö. Genom intern samordning, en egen bilpool och ökat kollektivresande har också kostnaderna för leasing minskat med drygt 30 %.

Peter Ljungberg och Hans Kardell, Västfastigheter, Falköpings sjukhus

Peter Ljungberg och Hans Kardell på Västfastigheter delar på miljöstipendiet för att man genom kartläggning och systematisk optimering av teknik sedan 2008 har minskat energiåtgången på köpt energi med 62 % på Falköpings sjukhus.

Fastigheterna på ca 60 000 m 2 har optimerats både för att energieffektivisera och förbättra komforten i lokalerna, och arbetet har skett med god kommunikation med verksamheterna inom sjukhuset. 

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Källa: Pressmeddelande från Miljösekretariatet

Program
8 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014