Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelser för 2013 års verksamhet

Regionfullmäktige 15 april 2014

4. Beslut om ansvarsfrihet - Revisionsberättelser för 2013 års verksamhet

Revisorskollegiet har överlämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2013. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser och deras ledamöter. Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för år 2013

Beslut: Enligt förslag

Program
9 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014