Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Detaljutformning av den politiska organisationen forts.

Regionfullmäktige 15 april 2014

12. Förändrad politisk organisation 2015-2018

Regionfullmäktige godkände förslaget om en ny politisk organisation som bland annat innebär att en ny hälso- och sjukvårdsstyrelse skapas och att hälso- och sjukvårdsnämnderna blir färre.

Beslutet avgjordes genom votering. 134 röstade för regionstyrelsens förslag, 10 emot och två avstod att rösta.

Beslut: Enligt förslag. Votering

Program
16 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014