Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 31 januari 2017 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan

Sammanträdet startar klockan 09.30

Klockan 13.00 är det utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris

Kartläggning av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin (halvtidsavstämning)

Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 2016-02675

Frågestund

Diarienummer RS 2016-02127

Interpellationer

Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt

Diarienummer RS 2016-07042 (Bordlagd RF 29/11 2016)

Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa

Diarienummer RS 2017-00260

Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Diarienummer RS 2017-00261

Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

Diarienummer RS 2017-00314

Inera AB ombildning av bolaget och aktieöverlåtelse

Diarienummer RS 2016-06722

Borgen för refinansiering av lån Transitio AB

Diarienummer 2016-06444

Handlingsplan för fullföljda studier

Diarienummer RS 2016–03484

Rese- och mötespolicy samt riktlinjer

Diarienummer RS 2016-02451

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Diarienummer RS 2016-00501

Upphörande av subvention av glutenfri kost till patienter över 16 år

Diarienummer RS 2017-00034

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020

Diarienummer RS 2017-00018

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandling av nya ambulanshelikoptrar och finansieringslösning

Diarienummer RS 2016-00534

Överlåtelse av Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolors mark och lokaler

Diarienummer RS 2016-01216

Förslag till principer för hantering av 2016 års överskott

Diarienummer RS 2016-03484

Paraplyavtal för Västsvenska paketet, ställningstagande till nästa avtalsperiod

Diarienummer RS 2016-00341

Begäran om kompletterande finansiering från fastighetsnämnden till projektet Nytt Regionens i Göteborg

Diarienummer RS 2016-00178

Motion av Jimmie Stranne (SD) med flera om att motverka tjuvåkning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 2016–04434

Motion av Jimmie Stranne (SD) med flera om att utöka grundutbudet i Närtrafiken

Diarienummer RS 2016–04435

Motion av Janette Olsson (S) om att införa Nalaxon nässpray

Diarienummer RS 2016-02299

Anmälan av inkomna motioner

Diarienummer RS 2016-07484

Anmälningsärenden

Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Eventuellt fortsättning interpellationer

Handlingarna finns att hämta här.

Program
1 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige