Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

3. Interpellationer (fortsätter nedan kl. 17:24)

Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa (fortsätter nedan kl. 17:24)

Interpellation från Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt bordlades till nästa sammanträde.

Kl. 10:37

Program
4 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige