Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar anta en regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 2017-2020.

Målet med planen är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var man bor eller vilka barnpsykiatriska behov man har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning, utredning och behandling av god kvalitet. Planen är avsedd att nå önskat läge senast 2020.

För att uppnå detta krävs ökad samverkan mellan regionens fem sjukhusförvaltningar. En annan viktig utgångspunkt är implementeringen av åtta nya regionala medicinska riktlinjer.

Västra Götalandsregionen (VGR) vill avsluta beroendet av personal från olika bemanningsföretag, vilket kräver att alla vakanser fylls. Dessutom behövs förstärkningar för att möta behoven – VGR ska utöka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor och psykologer. Tillgången till arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och dietister behöver säkras.

VGR kommer att införa en gemensam regional rutin för vårdövergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, liksom för omhändertagande av ungdomar i 18-årsåldern. Man ska på detta sätt säkra ett jämlikt omhändertagande och garantera att unga inte hamnar emellan två vårdgivare.

Beslut: enligt förslag

14:30

Program
12 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige