Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

3. Interpellationer (fortsättning)

Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa

Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

17:24

Program
23 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige