NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Paraplyavtal för Västsvenska paketet, ställningstagande till nästa avtalsperiod

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

14. Nytt paraplyavtal ska styra kommande arbeten i Västsvenska paketet

Regionfullmäktige beslutar att godkänna ett så kallat paraplyavtal som ska styra kommande arbeten och projekt inom Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet innehåller satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg, och är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland och Trafikverket. Exempel på åtgärder i paketet är Västlänken (tågtunnel under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen), Marieholmstunneln, ny Götaälvbro, nya busskörfält, pendelparkeringar och plattformsförlängningar för pendeltågen.

De delprojekt som hittills genomförts har reglerats i två så kallade blockavtal. Nu går Västsvenska paketet in i sin mest intensiva period med många parallella projekt där olika avtal kommer att behöva ingås successivt. Paraplyavtalet ska gälla som gemensam grund för dessa avtal, och omfattar bestämmelser för organisation, genomförande och finansiering av Västsvenska paketet.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Program
16 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige