Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 19-21

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

19. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning:

Eva Olofsson m fl (V) om kortare arbetstid i vården

Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper

Karin Engdahl m fl (S) om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning

Eva Olofsson m fl (V) om upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal

Claes Redberg och Christer Ahlén (S) om klimatanpassning i Västra Götalandsregionens verksamhet

Michael Melby (S) om cochleaimplantat för vuxna

17:15

20. Anmälningsärenden

17:21

21. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17:22

Program
21 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige