Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 5-6

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

5. Ny borgenssumma för lån Transitio AB

Västra Götalandsregionen (VGR) har tidigare valt att köpa tåg till Västtrafik genom det landstingsgemensamma bolaget Transito AB. Transitio AB upphandlade 2011 reservdelar och tåg för 485 miljoner kronor. Som säkerhet för denna finansiering tecknades en solidarisk borgen mellan landstingen. Denna finansiering behöver nu ändras.

Det nya förslaget innebär att den tidigare gemensamma solidariska borgen ska ersättas med att varje ägare ska ställa borgen i relation till sin egen del av lånet. VGR:s andel av lånet är 14,7 miljoner kronor och en ny borgen behöver tecknas som säkerhet för den summan.

Regionfullmäktige beslutar att VGR går i borgen för sin skuld på 14 700 000 kronor som avser den egna andelen av finansieringen av reservtåg och reservdelar som förvaltas av Transitio AB.

Beslut: enligt förslag

13:30

6. Handlingsplan för fullföljda studier

Under de senaste 15-åren har antal behöriga till gymnasiet ständigt sjunkit procentuellt i samtliga delregioner i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har därför inlett en kraftsamling och kommer i samarbete med andra arbeta för att vända den nedåtgående trenden och för att alla elever som lämnar grund- och gymnasieskolan ska ha godkända betyg.

Under 2016 har en handlingsplan arbetats fram av Folkhälsokommittén. Handlingsplanen innehåller fem delområden som bland annat handlar om ökad samverkan, främja psykisk hälsa, öka intresset för studier och skapa bättre förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund. Regionfullmäktige beslutar att handlingsplanen för fullföljda studier 2017-2020 antas och att Folkhälsokommittén ska samordna arbetet.

Beslut: enligt förslag

13:31

Program
8 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige